Team

Marco Auletta

Lindsay Blumeyer

Irini Buon

Rayane Da Silva

Cécile Garbatini

Nicklas Holgersson

Sabrina Hot

Charlie Marks

Roland Oakshett

Tony Pilch

Silvia Rodriguez

Mario Roitman

Charlotte Serer

Elena Shkunova

Riccardo Silva

Cristina Zanetti